slider1 slider1 slider1 slider1
.................... همایش IFRS و اقتصاد در پسا برجام ....................
.................... دیدار شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد با استاندار خراسان رضوی ....................
.................... دیدار شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد با معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی ....................
تابع if در اکسل به زبان ساده

روش کار تابع if در اکسل بسیار ساده میباشد، به صورتی است که یک شرط در آن چک میشود، شرط یک عبارت منطقی  است که دو مقدار بیشتر ندارد یا True و یا False. کاربر در ساختار تابع if در اکسل تعیین میکند که در صورت درست یا نادرست بودن شرط چه خروجی در سلول قرار بگیرد.

ساختار تابع if در اکسل مانند زیر است:

IF (logical_test, [value_if_true], [value_if_false])

(مقدار در صورت برقرار نبودن شرط[اختیاری],مقدار در صورت برقرار بودن شرط,شرط)

همانطور که مشاهد میکنید تابع if در اکسل سه آرگومان دارد، آرگومان اول اجباری و دو آرگومان بعد اختیاری میباشند. آرگومان اول عبارت شرط است و به صورتی نوشته میشود که حاصل آن True یا False باشد. آرگومان دوم مقداری است که در صورت درست بودن شرط در سلول نوشته میشود و آرگومان سوم مقداری است که در صورت نادرست بودن شرط در سلول قرار میگیرد.

  • شرط: این پارامتر شرطی رو که قرار هست تابع IF اکسل چک کنه تعیین میکنه. این پارامتر میتونه یک عدد، مقدار یک سلول یا یک عبارت شرطی مثل A1>10 باشه.
  • مقدار در صورت برقرار بودن شرط: در صورتی که شرط تعیین شده در پارامتر اول برقرار باشه، این پارامتر به عنوان نتیجه تابع برگردونده میشه. این پارامتر میتونه هر چیزی باشه. از یک مقدار عددی ساده تا یک فرمول خیلی پیچیده.
  • مقدار در صورت برقرار نبودن شرط: زمانی که شرط تعیین شده در پارامتر اول صحیح نباشه مقدار این پارامتر به عنوان نتیجه تابع برگردونه میشه. تعیین این پارامتر اختیاری هست. اگر شما این پارامتر رو تعیین نکنید و شرط تعیین شده در پارامتر اول هم صحیح نباشه عبارت False به عنوان نتیجه تابع در سلول قرار داده میشه.

مثال ساده :

فرض کنید عنوان کالا در ستون A وارد شده است و میانگین وزنی کالا در ستون E حال اگر بخواهیم با استفاده از تابع IF فرمولی را ایجاد کنیم که دارای شرایط زیر باشد :

۱-      اگر میانگین وزنی کالا بالاتر از ۹۰ باشد حرف A                                  IF(E4>=90,”A”)

۲-      اگر میانگین وزنی کالا  مساوی ۸۰ باشد حرف B                                   IF(E4=80,”B”)       

۳-      اگر میانگین وزنی کالا  کمتر از ۷۰ باشد حرف C                                 IF(E4 <= 70,”C”)

یا میتوانیم با استفاده از قانون IF تودر تو به صورت زیر وخلاصه و راحت تر بنویسیم.

IF(E4>=90,”A”, IF(E4=80,”B”, IF(E4 <= 70,”C”)))

 


توابع منطقی در اکسل (AND، OR، XOR ،TRUE،FALSE و NOT )

توابع منطقی در اکسل یا Logical Functions به دو دسته ی کلی تقسیم میشوند، دسته ی اول توابع منطقی هستند که خروجی این توابع عبارت True یا False میباشد و دسته ی دوم توابع شرطی میباشند که معروفترین تابع در این دسته بندی تابع شرطی If است. به دلیل اینکه در ساختار توابع شرطی همواره از عبارات منطقی برای تصمیم گیری استفاده میشود این توابع نیز در دسته  توابع منطقی در اکسل قرار گرفته اند.

 

توابع AND، OR، XOR ،TRUE،FALSE و NOT در اکسل

·       آرگومان های تابع AND   همگی عباراتی هستند که ماحصل آنها True یا False میباشد، در صورتی که تمام آرگومان های این تابع True باشند، خروجی آن برابر True خواهد بود و در غیر اینصورت خروجی آن False میباشد. از این تابع مخصوصاً در ساختار شرطی If برای تعریف چند شرط به صورت همزمان میتوان استفاده نمود. ساختار تابع AND دراکسل به صورت زیر است:

AND(logical1, [logical2], …)

تعدادآرگومان های تابع AND حداکثر ۲۵۵ میباشد و در صورتی که آرگومان های قرار گرفته در تابع AND خروجی منطقی True یا False نداشته باشند، خروجی تابع AND برابر خطای !VALUE# خواهد بود. البته اعداد در صورت غیر صفر بودن True و در صورت صفر بودن False در نظر گرفته میشوند.

بجای آرگومان های تابع AND میتوان از عبارات مقایسه ای که جواب آنها True یا False میباشد نیز استفاده نمود، مانند مثال زیر:

AND(1<A3, A3<100)

·       ساختار تابع OR دقیقاً مانند تابع AND میباشد و در صورتی True خواهد بود که حداقل یکی از آرگومان های آن True باشد و در صورتی تمام آرگومان ها False باشند، خروجی False خواهد بود.

مثلاً در صورتی که عدد به این تابع ارسال بشه. مقادیر غیرصفر TRUE و صفر FALSE در نظر گرفته می‌شه

=OR(0.2) ==> TRUE
=OR(0) ==> FALSE

این مقادیر می‌تونن محاسباتی باشن

=OR(2+1) ==> TRUE
=OR(1-1) ==>  FALSE

در صورتی که از متن استفاده کنید. "TRUE" یا "true" یا هر شکل دیگه‌ای از حروف بزرگ و کوچک مشابه به TRUE و "FALSE" یا "false" یا هر شکل مشابه دیگه به FALSE تبدیل می‌شه.
غیر از این مقادیر هر مقدار دیگه‌ای به #VALUE! تبدیل می‌شه

=OR("TruE") ==> TRUE
=OR("FALSE") ==> FALSE
=OR("1") ==> #VALUE!

در نهایت وقتی از این تابع با چند پارامتر استفاده کنید، بعد از انجام همه‌ی تبدیل‌های ممکن در صورتی که یکی از پارامترها به TRUE تبدیل بشن مقدار TRUE و در غیر این صورت مقدار FALSE برگردونده می‌شه

=OR(TRUE, TRUE) ==> TRUE
=OR(FALSE, TRUE) ==> TRUE
=OR(TRUE, FALSE) ==> TRUE
=OR(FALSE, FALSE) ==> FALSE
=OR(TRUE, TRUE, FALSE) ==> TRUE


به عنوان یک مثال از مقادیر مختلف

=OR(1+1, "true", TRUE, 1-1) ==> TRUE
ادامه مطلب
توابع جستجو در اکسل(LOOKUP,VLOOKUP,HLOOKUP)

توابع جستجو در اکسل                    

این دسته از توابع به منظور جستجو در بانک های اطلاعاتی مورد استفاده قرار میگیرند، منظور از جستجو صرفاً پیدا کردن یک عبارت نیست، توابع VLOOKUP,LOOKUP و HLOOKUP در اکسل در واقع به کاربران در تکمیل بانک های اطلاعاتی و استفاده از آنها بسیار کمک میکنند، با یاری گرفتن از این توابع انجام بسیاری از کارها در اکسل راحت میشود.

تابع LOOKUP در اکسل

این تابع در اکسل به یک محدوده از سلول ها که شامل تنها یک سطر یا یک ستون باشد راجستجو میکند و در صورت پیدا کردن آن عبارت محتوای سلول هم موقعیت با سلول پیدا شده در سطر یا ستون مجاور سل جستجو شده را به عنوان خروجی به کاربر میدهد. سینتکس تابع LOOKUP به صورت زیر است:

LOOKUP (lookup_value, lookup_vector, result_vector)

  • Lookup_value، که یک آرگومان اجباری میباشد، در واقع عبارت مورد نظر برای جستجو است. این آرگومان میتواند عدد، رشته متنی، Logical Values (شامل صفر و یک یا True و False) یا آدرس یک سلول حاوی عبارت مورد نظر باشد.
  • Lookup_vector محل جستجو میباشد که باز یک آرگومان اجباری است. این آرگومان یک محدوده از اکسل شامل یک سطر یا یک ستون میباشد که قرار است عبارت آرگومان اول در آن جستجو شود. سلول های محدوده ی جستجو هم میتوانند حاوی اعداد یا رشته های متنی یا Logical Values شامل صفر و یک یا True و False باشند.

نکته ی بسیار مهم اینست که محدوده جستجو (چه سطری باشد چه ستونی) حتماً باید به صورت صعودی مرتب (Sort) شده باشد از اعداد منفی به مثبت یا کوچکتر به بزرگتر یا از حرف A تا حرف Z یا False به true در غیر اینصورت ممکن است تابع LOOKUP جواب صحیح را به ما ندهد.

  • Result_vector، برای این آرگومان باید محدوده ای از سل ها به اندازه تعداد سل محدوده ای که برای جستجو انتخاب کردیم باشد و باید به صورت یک ستونی ویا یک سطری باشدو در ضمن این محدوده  میتواند در هر کجای شیت اکسل باشد(برای فهم بهتر می توانید به فایل با توضیحات تصویری رجوع کنید)وتابع LOOKUP محتوای سلول هم تراز با سلول حاوی عبارت جستجو در result_vector را به عنوان خروجی ارائه میدهد.

اگر تابع LOOKUP نتواند عبارت مورد جستجو را در lookup_vector پیدا کند، آخرین (بزرگترین) مقدار در lookup_vector را که برابر یا کوچکتر از عبارت مورد جستجو میباشد را به عنوان نتیجه ی جستجو میپذیرد (به صعودی بودن lookup_vector دقت کنید). و اگر عبارت مورد جستجو، کوچکتر از کوچکترین عضو lookup_vector باشد خروجی تابع خطای N/A# میباشد.

تذکر:دقت داشته باشید که لزومی ندارد دو محدوده lookup_vector و  result_vecto ، حتماً در جوار یکدیگر قرار داشته باشند، بلکه صرفاً هم اندازه بودن این دو محدوده (Vector) برای بدست آوردن جواب کافیست.

در ادامه با دو تابع  VLOOKUPوHLOOKUP آشنا میشوید.

ادامه مطلب
آخرین عناوین
گرامیداشت روز حسابدار
پنجشنبه 9 دی 1395
پیام نوروزی سال 1395
جمعه 6 فروردین 1395
شاخص فلاکت (MISERY INDEX)
سه شنبه 20 بهمن 1394
سوئیفت
سه شنبه 29 دی 1394
معرفی نرم افزار ترازگر
پنجشنبه 24 دی 1394
موضوعات
نویسندگان
آرشیو
برچسب ها
روزانه ها
پیوندها
صفحات جانبی
امکانات سایت
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو