تبلیغات
حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

slider1 slider1 slider1 slider1
.................... همایش IFRS و اقتصاد در پسا برجام ....................
.................... دیدار شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد با استاندار خراسان رضوی ....................
.................... دیدار شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد با معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی ....................
توابع منطقی در اکسل (AND، OR، XOR ،TRUE،FALSE و NOT )

توابع منطقی در اکسل یا Logical Functions به دو دسته ی کلی تقسیم میشوند، دسته ی اول توابع منطقی هستند که خروجی این توابع عبارت True یا False میباشد و دسته ی دوم توابع شرطی میباشند که معروفترین تابع در این دسته بندی تابع شرطی If است. به دلیل اینکه در ساختار توابع شرطی همواره از عبارات منطقی برای تصمیم گیری استفاده میشود این توابع نیز در دسته  توابع منطقی در اکسل قرار گرفته اند.

 

توابع AND، OR، XOR ،TRUE،FALSE و NOT در اکسل

·       آرگومان های تابع AND   همگی عباراتی هستند که ماحصل آنها True یا False میباشد، در صورتی که تمام آرگومان های این تابع True باشند، خروجی آن برابر True خواهد بود و در غیر اینصورت خروجی آن False میباشد. از این تابع مخصوصاً در ساختار شرطی If برای تعریف چند شرط به صورت همزمان میتوان استفاده نمود. ساختار تابع AND دراکسل به صورت زیر است:

AND(logical1, [logical2], …)

تعدادآرگومان های تابع AND حداکثر ۲۵۵ میباشد و در صورتی که آرگومان های قرار گرفته در تابع AND خروجی منطقی True یا False نداشته باشند، خروجی تابع AND برابر خطای !VALUE# خواهد بود. البته اعداد در صورت غیر صفر بودن True و در صورت صفر بودن False در نظر گرفته میشوند.

بجای آرگومان های تابع AND میتوان از عبارات مقایسه ای که جواب آنها True یا False میباشد نیز استفاده نمود، مانند مثال زیر:

AND(1<A3, A3<100)

·       ساختار تابع OR دقیقاً مانند تابع AND میباشد و در صورتی True خواهد بود که حداقل یکی از آرگومان های آن True باشد و در صورتی تمام آرگومان ها False باشند، خروجی False خواهد بود.

مثلاً در صورتی که عدد به این تابع ارسال بشه. مقادیر غیرصفر TRUE و صفر FALSE در نظر گرفته می‌شه

=OR(0.2) ==> TRUE
=OR(0) ==> FALSE

این مقادیر می‌تونن محاسباتی باشن

=OR(2+1) ==> TRUE
=OR(1-1) ==>  FALSE

در صورتی که از متن استفاده کنید. "TRUE" یا "true" یا هر شکل دیگه‌ای از حروف بزرگ و کوچک مشابه به TRUE و "FALSE" یا "false" یا هر شکل مشابه دیگه به FALSE تبدیل می‌شه.
غیر از این مقادیر هر مقدار دیگه‌ای به #VALUE! تبدیل می‌شه

=OR("TruE") ==> TRUE
=OR("FALSE") ==> FALSE
=OR("1") ==> #VALUE!

در نهایت وقتی از این تابع با چند پارامتر استفاده کنید، بعد از انجام همه‌ی تبدیل‌های ممکن در صورتی که یکی از پارامترها به TRUE تبدیل بشن مقدار TRUE و در غیر این صورت مقدار FALSE برگردونده می‌شه

=OR(TRUE, TRUE) ==> TRUE
=OR(FALSE, TRUE) ==> TRUE
=OR(TRUE, FALSE) ==> TRUE
=OR(FALSE, FALSE) ==> FALSE
=OR(TRUE, TRUE, FALSE) ==> TRUE


به عنوان یک مثال از مقادیر مختلف

=OR(1+1, "true", TRUE, 1-1) ==> TRUE
ادامه مطلب
توابع جستجو در اکسل(LOOKUP,VLOOKUP,HLOOKUP)

توابع جستجو در اکسل                    

این دسته از توابع به منظور جستجو در بانک های اطلاعاتی مورد استفاده قرار میگیرند، منظور از جستجو صرفاً پیدا کردن یک عبارت نیست، توابع VLOOKUP,LOOKUP و HLOOKUP در اکسل در واقع به کاربران در تکمیل بانک های اطلاعاتی و استفاده از آنها بسیار کمک میکنند، با یاری گرفتن از این توابع انجام بسیاری از کارها در اکسل راحت میشود.

تابع LOOKUP در اکسل

این تابع در اکسل به یک محدوده از سلول ها که شامل تنها یک سطر یا یک ستون باشد راجستجو میکند و در صورت پیدا کردن آن عبارت محتوای سلول هم موقعیت با سلول پیدا شده در سطر یا ستون مجاور سل جستجو شده را به عنوان خروجی به کاربر میدهد. سینتکس تابع LOOKUP به صورت زیر است:

LOOKUP (lookup_value, lookup_vector, result_vector)

  • Lookup_value، که یک آرگومان اجباری میباشد، در واقع عبارت مورد نظر برای جستجو است. این آرگومان میتواند عدد، رشته متنی، Logical Values (شامل صفر و یک یا True و False) یا آدرس یک سلول حاوی عبارت مورد نظر باشد.
  • Lookup_vector محل جستجو میباشد که باز یک آرگومان اجباری است. این آرگومان یک محدوده از اکسل شامل یک سطر یا یک ستون میباشد که قرار است عبارت آرگومان اول در آن جستجو شود. سلول های محدوده ی جستجو هم میتوانند حاوی اعداد یا رشته های متنی یا Logical Values شامل صفر و یک یا True و False باشند.

نکته ی بسیار مهم اینست که محدوده جستجو (چه سطری باشد چه ستونی) حتماً باید به صورت صعودی مرتب (Sort) شده باشد از اعداد منفی به مثبت یا کوچکتر به بزرگتر یا از حرف A تا حرف Z یا False به true در غیر اینصورت ممکن است تابع LOOKUP جواب صحیح را به ما ندهد.

  • Result_vector، برای این آرگومان باید محدوده ای از سل ها به اندازه تعداد سل محدوده ای که برای جستجو انتخاب کردیم باشد و باید به صورت یک ستونی ویا یک سطری باشدو در ضمن این محدوده  میتواند در هر کجای شیت اکسل باشد(برای فهم بهتر می توانید به فایل با توضیحات تصویری رجوع کنید)وتابع LOOKUP محتوای سلول هم تراز با سلول حاوی عبارت جستجو در result_vector را به عنوان خروجی ارائه میدهد.

اگر تابع LOOKUP نتواند عبارت مورد جستجو را در lookup_vector پیدا کند، آخرین (بزرگترین) مقدار در lookup_vector را که برابر یا کوچکتر از عبارت مورد جستجو میباشد را به عنوان نتیجه ی جستجو میپذیرد (به صعودی بودن lookup_vector دقت کنید). و اگر عبارت مورد جستجو، کوچکتر از کوچکترین عضو lookup_vector باشد خروجی تابع خطای N/A# میباشد.

تذکر:دقت داشته باشید که لزومی ندارد دو محدوده lookup_vector و  result_vecto ، حتماً در جوار یکدیگر قرار داشته باشند، بلکه صرفاً هم اندازه بودن این دو محدوده (Vector) برای بدست آوردن جواب کافیست.

در ادامه با دو تابع  VLOOKUPوHLOOKUP آشنا میشوید.

ادامه مطلب
مراسم تقدیر از فعالان هشتمین جشنواره ملی حرکت

به گزارش کمیته روابط عمومی انجمن علمی حسابداری ،در بعداز ظهر یکشنبه 6 دی 1394 در محل سالن فردوسی دانشکده ادبیات از فعالان و اعضای کادر اجرایی هشتمین جشنواره ملی حرکت تقدیر به عمل آمد.

در این مراسم که با حضور دکترایرجی کجوری، مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، دکتر کافی، رییس دانشگاه فردوسی و دکتر اصغرپور، مدیر اجتماعی این دانشگاه برگزارشد ، از اعضای کادر اجرایی هشتمین جشنواره ملی حرکت تقدیر به عمل آمد.

لازم به ذکر است از اعضای انجمن علمی حسابداری جناب آقای عطاری ،جناب آقای بهشاد ، جناب آقای موسویان ،سرکار خانم نصری ، سرکار خانم گرمرودی ، سرکار خانم حاجی مجتهد و سرکار خانم بهنام راد با اهدای لوح تقدیر به عمل آمد.

حضور مسئولان انجمن علمی حسابداری در جلسه با مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزرات علوم

به گزارش  کمیته روابط عمومی انجمن علمی حسابداری ،در ساعت 16یکشنبه 6دی 1394 در محل اتاق شورای معاونت فرهنگی دانشگاه فردوسی جلسه  ای با حضور شورای دبیران انجمن علمی و دکتر ایرجی مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزرات علوم برگزارشد.

در ابتدا این جلسه  مهندس علی توکلی از حضور دکتر ایرجی در این جلسه تشکر نمود و سپس به معرفی اعضاشورای دبیران و مسئولان انجمن علمی پرداخت هم چنین در ادامه اعضا حاضر به ایراد سخنانی در ارتباط با فعالیت های انجمن علمی دانشگاه فردوسی پرداختند .

دراین جلسه مهندس توکلی از دستاوردها ی هشتمین جشنواره ملی حرکت و هم چنین  طرح های بزرگ اجرا شده در نیم سال اول  سال تحصیلی 1395-94 سخن گفت. در ادامه دکتر ایرجی از مسئولان انجمن علمی بابت برگزاری باشکوه هشتمین جشنواره ملی حرکت و همچنین بابت حضور فعال انجمن های علمی دانشگاه فردوسی در سطح کشور تشکر نمود.

لازم به ذکر است  آرش عطاری و امیرحسین بهشاد  به عنوان نمایندگان انجمن علمی حسابداری و مسئولان کمیته های انجمن های علمی دانشگاه فردوسی ، در این جلسه  به بیان نقطه نظرات و پیشنهاد های خود برای توسعه وتعالی مجموعه انجمن های علمی پرداختند.

حسابداری منابع انسانی
چکیده مقاله:

حسابداری در صدد گزارش وضعیت مالی و عملكرد اقتصادی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است، زمانی كه پارامتر انسان در گزارش وضعیت مالی و نتیجه عملیات مد نظر قرار نگیرد، ارزش‌های انسانی نیز جایی در حسابداری ندارد. به نظر می‌رسد به منظور حصول اهداف ذیل باید حسابداری منابع انسانی جنبه‌های كمی و عملی پیدا كند:

 

1- ثبت ارزش اقتصادی انسان در گزارش‌های مالی

2- احتساب سرمایه‌گذاری یك سازمان در منابع انسانی خود

3- افزایش كارآیی مدیریت منابع انسانی و ایجاد امكاناتی برای ارزش‌یابی خط‌مشی‌های پرسنلی نظیر برنامه‌های آموزشی و توجیهی

4- ارزیابی منابع انسانی یك سازمان از نظر حفظ شدن، تحلیل رفتن و یا توسعه یافتن .

5- شناسایی سود غیر عملیاتی و بهره‌وری ایجاد شده ناشی از سرمایه‌گذاری در منابع انسانی.

6- محاسبه میزان ارزشی كه منابع انسانی در سایر منابع مالی و فیزیكی یك سازمان ایجاد می‌كند.

با توجه به نیاز مدیریت به اطـــلاعات برای تصمیم‌گیری، حسابداری منابع انسانی (HUMAN   RESOURCE  ACCOUNTING) اطــــلاعاتی فــــراهم می‌آورد كه مدیران هر چه بهتر و مفیدتر بتوانند از منابع انسانی تحت اختیارشان استفاده كنند.

یكی از هدف‌های عمده‌ی حسابداری منابع انسانی، گسترش كاربرد روش‌های معتبر و درخور اطمینان برای اندازه‌گیری ارزش منابع انسانی (كاركنان) در سازمان است. برای تعمیم روش‌های اندازه‌گیری ارزش منابع انسانی باید ارزش خدمات كاركنان و عواملی را كه روی این ارزش اثر می گذارند، مشخص كنیم.

ارزش در علم اقتصاد دارای دو معنی متفاوت به شرح زیر است:

الف) قابل استفاده بودن یك منبع

ب) قدرت خرید آن منبع

تمام نظریه‌های ارزش در اقتصاد مبتنی بر این فرضیه است كه منبع بتواند در آینده مطلوب باشد  و خدمات ایجاد كند. لادویك وان اقتصاددان معروف در این مورد گفته است «كسی كه می‌خواهد یك نظریه مقدماتی ارزش و قیمت را بنا كند باید در درجه اول به مطلوب بودن آن  فكر كند. » به‌طور مشابه ایروینگ فیشر چنین می‌گوید:

 

«ثروت فعلی، ارزش تنزیل شده‌ی ارزش سرمایه‌ای درآمدهای آینده است، اگر چیزی در آینده بازدهی مورد انتظار را نداشته باشد، ارزشی نخواهد داشت.»

بنابراین ارزش یك دارایی، ارزش بازدهی مورد انتظار آن در آینده است. 


می توانید کل این مقاله را به صورت رایگان از زیر  دانلود کنید.

 دانلود

آخرین عناوین
گرامیداشت روز حسابدار
پنجشنبه 9 دی 1395
پیام نوروزی سال 1395
جمعه 6 فروردین 1395
شاخص فلاکت (MISERY INDEX)
سه شنبه 20 بهمن 1394
سوئیفت
سه شنبه 29 دی 1394
معرفی نرم افزار ترازگر
پنجشنبه 24 دی 1394
موضوعات
نویسندگان
آرشیو
برچسب ها
روزانه ها
پیوندها
صفحات جانبی
امکانات سایت